Senzitivci
Edukativna igra za decu i roditelje

Značaj učenja kroz igru na najranijem uzrastu je poznat i o njemu govore mnogi stručnjaci. Još je davno Platon govorio da ćete nekog bolje upoznati za jedan sat igre, nego kroz celu godinu razgovora. S obzirom da u sadašnjosti većina nas živi na način koji nažalost često ne ostavlja mnogo vremena za razgovore, igra je najefikasniji i najbrži način za razvijanje i negovanje atmosfere opuštanja, zabave, učenja i povezivanja u porodici i među vršnjacima.

Pred Vama je igra koja podržava decu i roditelje da se bave sopstvenim emocijama, da ih prepoznaju, imenuju, prihvate i uče kako da se ponašaju u skladu sa njima na način koji je bezbedan za njih i okruženje.

Emocije našem životu daju lepotu, boje događaje, doživljaje, naša iskustva, sećanja… Nekada nas preplavljuju, nekada nas blokiraju, nekada ih je teško definisati, a najbolji su saveznici našem umu kada naučimo kako da upravljamo njima, a ne one nama. Kontrolisati emocije ne znači potiskivati ih, već naučiti tehnike ovladavanja intenzitetom i načine ispoljavanja emocija, koji su socijalno prihvatljivi.

Prepoznavanje, imenovanje i društveno prihvatljivo ispoljavanje emocija, predstavlja značajan aspekt socijalizacije i prevazilaženja konflikata. Deca doživljavaju emocije, a zadatak odraslih je da im pomognu, usmere ih da prepoznaju i konstrukivno izraze svoju emociju, bez obzira na to da li je ona prijatna ili neprijatna.

Edukativna igra Senzitivci, upravo pruža priliku da, kroz igru, roditelji i deca zajedno razvijaju emocionalnu inteligenciju, istražuju čarobni svet emocija i uživaju u njemu.

Igra sadrži:

  • Igru pamćenja – 20 parova kartica sa porukama koje svako dete treba da čuje;
  • Igru uloga – 2 kockice (jednu sa likovima životinja, drugu sa osećanjima);
  • Kartica sa oznakom OK je / Nije OK;
  • Poruke za roditelje – 28 kartica sa porukama za roditelje, kao podrška u procesu vaspitavanja dece;
  • Detaljno uputstvo za igru i korišćenje kartica.

Dragi roditelji uživajte u roditeljstvu baš takvom kakvo jeste: teškom, nesavršenom, ali lepom.

Igru možete poručiti na: Istagram profilu centar_relacije i Facebook profilu Centar Relacije.

Autorke: Bojana Brkić Stojanović, Jelena Petrović i Ivana Dasović