Roditeljstvo zna da nosi mnogo izazova, posebno u periodu u kojem živimo gde roditelji imaju mnogo više izvora informacija i izbora načina vaspitavanja, a mnogo manje vremena, pa samim tim i mnogo više teškoća sa donošenjem odluka na koji način vaspitavati decu. Sve češće osećamo da ne znamo da li smo dovoljno dobri roditelji i imamo teškoće prilikom odgajanja deteta/dece. U tim situacijama posežemo za čitanjem članaka na internetu, preporuka brojnih stručnjaka, profila na društvenim mrežama, slušanjem iskustava drugih roditelja, što može još više da nas zbuni. Kada osetimo da nismo sigurni u ono što radimo kao roditelji, osećamo se umorno ili samo želimo više da naučimo i unapredimo i dodatno razvijemo sopstvene roditeljske kompetencije vreme je da se obratimo za podršku stručnoj osobi.

Koje su to situacije kada možete da se javite za podršku psihoterapeuta?

Kada se pojave poteškoće u različitim razvojnim fazama deteta i/ili porodice, kao što su polazak u vrtić, osnovnu i srednju školu, fakultet, period adolescencije, preseljenja porodice, gubici bliskih osoba u porodici, razvod, separacija i osamostaljivanje deteta. Pored toga teme rada mogu biti i odnosi dece sa roditeljim i/ili sa vršnjacima, bunt, stid, povlačenje, pojačani strahovi, anksioznost, depresija, prekomerno korišćenje interneta, igranje igrica i sl. Sve ovo mogu biti trenutne poteškoće, ali ako problem traje duže od 6 meseci i uviđate da se ništa ne menja, možete se obratiti za podršku stručnoj osobi.

Zašto baš mi?

Postoje brojne dileme da li raditi sa decom ili samo sa celom porodicom, od kog uzrasta deca mogu samostalno da dolaze na psihoterapiju, koji je najbolji uzrasni period za rad uz stručnu podršku i još mnogo toga. Naš tim je za rad sa decom i samostalno i sa roditeljima, zbog toga što verujemo da intervencije na ranom uzrastu preveniraju neke značajnije teškoće koje se mogu pojaviti u adolescentskom ili periodu kada odrastemo. Naš tim čine psihoterapeuti kojima su bazična obrazovanja: psiholog, pedagog, socijalni radnici i andragog. Posedujemo višegodišnje iskustvo u radu sa decom i roditeljima koje smo stekle radeći u sistemima socijalne zaštite, prosvete, kao i u privatnoj praksi (radeći sa porodicama, grupama dece i mladih, parovima, organizacijama i sl.).

Kako izgleda rad članova našeg tima sa decom?

Rad sa decom mlađom od 5 godina je uz obavezno prisustvo roditelja. Sa decom od 6 do 9 godina (više na strani Školica veštinica) radimo na taj način što prvi susret podrazumeva prisustvo svih članova porodice, oba roditelja ili obavezno jednog od roditelja, a nakon toga je dinamika da 3 susreta rade psihoterapeut i dete, a četvrti susret je sa roditeljima. Sa decom od 10 do 14 godina radimo na taj način što je prvi susret, takođe, sa porodicom, oba ili obavezno jednim roditeljem. Nakon toga je dinamika 5 susreta samostalnog rada deteta i terapeuta, nakon čega sledi susret sa oba ili jednim roditeljem, obavezno. Mladi od 14 do 18 godina mogu da dolaze samostalno, uz odobrenje roditelja. Prvi susret je uz prisustvo oba ili jednog od roditelja, a nakon toga susreti sa roditeljem/roditeljima su u skladu sa dogovorom sa mladom osobom i roditeljima.

Rad sa decom podrazumeva podršku uz razgovor, ali u radu sa decom koristimo i mnogo drugih stvari, koje su u skladu sa uzrastom i interesovanjem svakog deteta (crtanje, muzika, pravljenje različitih konstrukcija od kartona, drveta, kocaka, plastelina, peska, igranje društvenih igara, čitanje..). Deca često ne mogu da verbalizuju kako se osećaju samo kroz razgovor, pa koristimo sve ono što će najbolje omogućiti detetu da dođe u kontakt sa sobom i de se izrazi kroz raznovrsne aktivnosti.