Jelena Petrović

Sistemski porodični psihoterapeut i socijalni radnik, koosnivač Centra Relacije

Edukaciju za sistemsku porodičnu psihoterapiju završila sam po evropski akreditovanom programu u okviru Asocijacje sistemskih terapeuta Srbije. Socijalni rad sam diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Svoje profesionalno iskustvo sticala sam kroz angažovanje u socijalnoj zaštiti kao savetnik i porodični saradnik, najpre u državnom, a zatim i u nevladinom sektoru. Takođe, završila sam brojne obuke sa temama socio-emotivnog razvoja, uticaja trauma, rada sa decom i mladima, a kao posebno značajne izdvojila bih obuke za razvijanje protektivnih ponašanja kod dece i problem menadžment intervencije za odrasle vođene od strane međunarodno priznatih trenera za ove oblasti.

Raznoliko radno iskustvo mi je pomoglo da steknem uvid u različite načine pružanja podrške osobama kojima je ona potrebna, te da svojim klijentima prilazim senzitivno i da se služim kreativnošću i fleksibilnošću, uz nastojanje da doprinesem novom razumevanju izazova i mogućnosti koje imaju pojedinci i porodice. Inspirišu me saznanja o jedinstvenim unutrašnjim svetovima, mehanizmima koji nas čuvaju i raznolikim ljudskim iskustvima i pričama.

U svojoj dosadašnjem iskustvu prepoznajem da sam posebno bila usmerena na rad sa decom, mladima i njihovim porodicama, kao i sa osobama, koje se suočavaju sa različitim izazovima poput depresivnosti, anksioznosti, teškoćama kontrole emocija, porodičnim problemima, izazovima roditeljstva…

Sa svojim klijentima nastojim da budem na mestu na kom su i oni, da ih čujem, da budem podrška u zajedničkom traganju za njihovim razumevanjem sebe, svojih odnosa i svojih „priča“, uz težnju da iz ovog procesa izađu osnaženi, svesni svojih potreba i  snaga, spremni za svoje nove „priče“. Od svojih klijenata dosta učim, posebno o mogućnostima ljudskog bića da raste i da se razvija i onda kada su pritisnuti teškim i nepovoljnim iskustvima. Svojim iskustvom potvrđujem da podrška makar jedne osobe pravi značajnu razliku, te u radu sa pojedincima, grupama i sa porodicama nastojim da podržim one relacije koje su značajne za klijente.

Volim da demistifikujem psihoterapijski proces pronalazeći terapijske momente na raznim mestima i u svojim svakodnevnim aktivnostima, u razgovorima sa bliskim osobama, u književnosti, muzici, filmovima…

Zakažite svoju psihoterapijsku seansu: