Ivana Dasović

Diplomirani psiholog, diplomirani geštalt psihoterapeut i jedan od osnivača Centra Relacije

Po obrazovanju sam diplomirani psiholog (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu) i diplomirani geštalt psihoterapeut (Geštalt studio za edukaciju Beograd).

Značajno profesionalno iskustvo sam stekla tokom angažmana u nevladinoj organizaciji ASTRA borba protiv trgovine ljudima. Imala sam priliku da radim sa osobama koje su preživele teška traumatska iskustva. Upoznala sam različita „lica“ traume: od početnog šoka koji trauma izaziva, preko ljutnje, besa, stida, tuge i žalosti, pa sve do krajnih faza kada je trauma priznati deo životnog iskustva, tačka razvoja i zrelosti.

Imala sam priliku da, kroz volonterski angažman, upoznam funkcionisanje institucija kao što su Klinika za psihijatrijske bolestiDr Laza Lazarević“- stacionar u Padinskoj Skeli kao i Klinike za psihijatriju na Vojnomedicinskoj akademiji.

Dugogodišnji rad u radnoj organizacijj mi je doneo iskustvo u radu sa ljudima, razumevanju složenosti grupne dinamike i međuljudskih odnosa.

Trenutno, pored angažmana u osnovnoj školi, radim kao psihoterapeut u privatnoj praksi.

Rekla bih da je moj psihoterapijski pristup u radu sa klijentima topao i podržavajući. Imam veliko poštovanje i uvažavanje za klijentove otpore i postavljanje granica. Čvrsto verujem u postulate geštalt psihoterapije da „ne rušimo“ stare obrasce i šeme funkcionisanja, dok još nismo izgradili nove na koje možemo stati i naći oslonac. Ono što mi jesmo, sa svim zastojima, disfunkcijama, obrascima koji više „ne rade za nas“, moramo uvažiti, poštovati, priznati da je sve to deo nas, da su nekada bili važni i učinili da postanemo to što jesmo. Tek kada odamo priznanje sopstvenoj „nesavršenosti“ napravićemo prostor za korak ka promeni. Za mene je ključno najpre, sa klijentom, osvestiti i razviti sisteme podrške, tačke oslonca „za teške trenutke“ pa tek onda istraživati bolna mesta i mesta rasta i razvoja.

Zakažite svoju psihoterapijsku seansu: