Za decu od 6 do 9 godina

Tokom duže od decenije rada sa decom i roditeljima, imali smo prilike da uvidimo značajnu i osnovanu zabrinutost roditelja za bezbednost i sigurnost svoje dece, kao i to da mnogi roditelji uspevaju da uvide da prezaštićivanje dece i čuvanje „pod staklenim zvonom“, ograničava decu u razvoju njihovih veština. Čuli smo bitnu dilemu roditelja: “kako da zaštitimo svoju decu, a da im ne ograničimo mogućnost za igru, istraživanje i razvoj sopstvenih sposobnosti?“.

Školica veštinica je kreirana upravo u procesu traganja za odgovorom na ovo pitanje. Fokus programa je na osnaživanju dece i nastojanju da ona budu sve otpornija kako rastu i razvijaju se. Sva deca imaju pravo na zaštitu, kako bi mogla da odrastaju bez nasilja i straha. Sigurnost dece i razvijanje veština za brigu o sebi jeste odgovornost odraslih i to je ujedno i najveći poklon koji možemo dati našoj deci. Nikad nije prekasno ili prerano za učenje veština samozaštite. Deca su najranjivija i zbog toga je značajno da razvijaju opseg ponašanja kojima će da se zaštite od opasnih situacija.

Teme smo izabrale na osnovu rezultata istraživanja koja ukazuju na to da deca koja imaju dozvolu da pokazuju emocije i razvijaju emocionalnu inteligenciju od najranijeg uzrasta imaju bolje zdravstveno stanje kao odrasli ljudi, u poređenju sa onima koji ne prepoznaju i potiskuju sopstvene emocije. Takođe, deca koja su svesnija svog tela, znaju da postavljaju granice vršnjacima i odraslima, razlikuju privatno od javnog, u manjem su riziku da budu izložena bilo kojoj vrsti nasilja.

Teme:

 1. Emocije, misli, prepoznavanje, uvažavanje, ispoljavanje, ponašanje i načini uticanja na ponašanje (tuga, ljutnja, strah – smisao i prevazilaženje)..
 2. Prava, odgvornosti, želje, sigurnost…
 3. Dečje snage, prepoznavanje, uvažavanje, svakodnevno korišćenje…
 4. Tajne (bezbedne i ne)
 5. Razlikovanje privatnog i javnog (ponašanja u kući i van, poznatih i nepoznaatih ljudi, privatnih i javnih informacija…), kao i načina zaštite sebe i svog ličnog prostora…
 6. Mreža podrške – kome ono što nam se dešava možemo da kažemo
 7. Rešavanje problema/konflikata, nenasilna komunikacija – kako reći NE, na prihvatljiv i asertivan način. Postavljanje granica, bez narušavanja odnosa sa vršnjacima i dece sa odraslima, kao i odraslih sa decom.

Ishodi (šta će deca i roditelji na kraju biti u stanju da – kojim veštinama će ovladati):

 • znati da prepoznaju i imenuju sopstvene emocije, otvorenije razgovaraju o njima, naučiti koja ponašanje jesu, a koja nisu u redu kada se osećamo na određeni način..
 • naučiti koji su sve uslovi potrebni da bi se dete osećalo sigurno i kome se sve obraća ako to nije slučaj, tj. ko je sve njihova mreža podrške..
 • biće svesniji sopstvenog dela i ličnog prostora koji treba da zaštite, ako je potrebno…
 • prepoznaju koje su to njihove snage (u čemu su dobri) i da to koriste…
 • naučiće nenasilno da komuniciraju, postavljaju granice (kažu NE na asertivan način) deci i odraslima, rešavaju konflikte kroz komunikaciju…
 • Roditelji će naučiti na koji način da razgovaraju sa decom o emocijama, tajnama, njihovim realnim kapacitetima (snagama), da se povezuju sa decom, a da mogu zajedno da osveste na koji način ponašanje može da se menja, da osnaže decu da reaguju u situacijama nasilja u školi i van nje, da bolje prepoznaju signale kada se nešto neprijatno detetu dešava…

Za koga je Školica veštinica?

Program je preventivni edukativni set radionica, namenjen deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Sa decom radimo u manjim grupama (do desetoro dece) koje se kreiraju prema uzrastu dece i podrazumeva 12 radionica za decu i dve za roditelje (besplatan ifno sastank na početku i edukacija na kraju programa), uz mogućnost dodatnih konsultcija.  Program uči decu kako da prepoznaju svoja osećanja i telesne senzacije koje ih prate, istražuje razliku između bezbednih i nebezbednih rizika i tajni, zatim uči decu da prepoznaju nebezbedne situacije i nastoji da ih osnaži da preduzmu akcije koje će ih voditi ka većoj bezbednosti. Naše polazište je da se o sigurnosti ne može učiti kada se ne osećamo sigurno, te nastojimo da se deca tokom celog procesa osećaju sigurno. Program je osmišljen tako da deci bude zabavan i zanimljiv, te se oslanja na korišćenje raznih igrovnih aktivnosti, crteža, video materijala i sl. Koristimo različite vežbe na početku I kraju susreta, koje će deci biti koriste u svakodnevnom životu i školskom učenju, kada žele da se opuste i fokusiraju na rad.

U celokupan proces rada sa decom su uključeni i roditelji, sa kojima se organizuje prva informativna radionica u kojoj roditelje upoznajemo sa celokupnim sadržajem programa i dogovaramo načine na koji će roditelji podržavati usvajanje veština i ponašanja koje im prezentujemo. Za pitanja roditelja i konsultacije naš tim je dostupan kontinuirano tokom trajanja programa, a po potrebi i nakon završetka istog.

Prijave su obavezne, zbog ograničenog broja mesta. Prvi besplatan info sastanak za roditelje biće održan 01. 11. 2022. u 18:00 časova.

Grupu vode:

Bojana Brkić Stojanović – pedagog & geštalt psihoterapeut
064/2814169

Jelena Petrović – socijalni radnik & porodični psihoterapeut
064/2940517