Vladica Damjanović

Diplomirani socijalni radnik i sistemski porodični psihoterapeut, koosnivač Centra za lični rast i razvoj Relacije

Edukovala sam se u okviru Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, evropski akreditovanog trening instituta za sistemsku porodičnu psihoterapiju.Još tokom studija razvila sam interesovanje za rad sa pojedincima i porodicama u krizi, koje sam naknadno dalje razvijala kroz stalnu edukaciju i raznoliko profesionalno iskustvo. Kao socijalna radnica imam višegodišnje radno iskustvo u sistemu socijalne zaštite u Srbiji, sa posebnim akcentom na podršci deci, mladima i njihovim porodicama, kao i na istraživanjima u ovoj oblasti. Od 2018. godine živim u Minhenu, gde sam se dodatno edukovala u okviru Internacionalnog studijskog programa za socijalnu pedagogiju. Trenutno sam angažovana u oblasti savetodavne podrške mladima u procesu osamostaljivanja nakon traumatičnih iskustava.

Imajući u vidu da je svačija priča posebna i da sami sebe najbolje poznajemo, trudim se da u kontaktu sa klijentima uspostavim odnos poverenja, kao osnove za istraživanje klijentovih unutrašnjih procesa i značajnih relacija. U radu sa klijentima usmeravam se na jačanje veza i odnosa i uzimam u obzir njihovesnage i kapacitete, kako bi se smanjila ranjivost i savladali izazovi. Volim umetnost i smatram da umetnost može da ima isceliteljski efekat na ljude, te i sama u radu težim traganju za kreativnim intervencijama koje bi klijentimapomogle da prevaziđu teškoće. Smatram da je psihoterapijski kontakt poseban i drugačiji od svih drugih odnosa koje gradimo, tako da u terapiji stavljam akcenat na građenje autentičnog i iskrenog odnosa sa klijentom, uz poštovanje, razumevanje i prihvatanje klijentove priče, vrednosti i iskustava.

Teme sa kojima se u terapijskom radu najčešće susrećem su narušeni porodični i partnerski odnosi, izazovi adolescencije, teškoće nastale usled kulturoloških razlika, nošenje sa stresom, krizama i gubicima.

Govorim nemački i engleski i otvorena sam za mogućnost rada na ovim jezicima.

Zakažite svoju online psihoterapijsku seansu:

  • Viber: +381 64 320 65 69
  • WhatsApp: +49 170 2150983
  • Skype: vladicaavalic
  • E-mail: [email protected]